top of page
izpalīgs

Izpalīgs

rokas-01.png

Prototipa izveide lietotnei "Izpalīgs"

Lietotne plānota kā atbalsta instruments, kura mērķis ir mūsdienīgā veidā, ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību ērti un ātri palīdzēt senioriem ikdienas vajadzībās un vēlmēs. Projektā varēs iesaistīties jaunieši no 13 līdz 29 gadu vecumam, īpaši iesaistot skolas. Šis būs pirmais solis uz starppaaudžu  dialoga veidošanu, aicinot apzināties, ka vecuma grupām ir vairāk kopīgā nekā atšķirīgā. Devēja lomā ir gan straujā tehnoloģiju laikmetā dzīvojošais jaunietis, gan cilvēks gados ar savu dzīves pieredzi, prasmēm, hobijiem.

Screenshot 2021-07-23 at 11.55.40.png
Screenshot 2021-07-23 at 11.55.55.png

Aplikācijā jauniešiem būtu iespēja palīdzēt, bet senioriem - gūt vajadzīgo palīdzību, vienkārši izveidojot savu profilu.

Pirmās prototipa idejas tika izstrādātas kopā ar Rīgas Tehniskās universitātes Cēsu filiāles IT specialitātes studentu grupu. 

Mēs vēlamies rast sadarbības partnerus latviešu diasporas mītnes vietās, kuri var piedāvāt labās prakses piemēru jauniešu sadarbībai ar vecāka gadagājuma cilvēkiem dažādos projektos,  savstarpējā prasmju, hobiju un zināšanu apmaiņā. Vēlamies uzzināt, kādi ir projekti, kuru ietvaros jaunieši apmeklē seniorus pansijās, un ar šo pieredzi dalīties un iedvesmot Latvijā dzīvojošos jauniešus un seniorus.

Atbalstītāji:

sigulda magnetic_edited.png
SUA-LOGO-UPDATE-1.png
LKK-logo-majaslapai.png
bottom of page