top of page
foto_Markovskis-8423_edited.jpg

RADĪTS KUSTĪBAI

Kultūrelpas un Valsts Kultūrkapitāla Fonda atbalstīts projekts - Modes apģērbu un aksesuāru radīšana cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Ikdienas sarunās ar cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī sabiedriskajām organizācijām, kas pārstāv viņu intereses, apzinājāmies praktisko nepieciešamību radīt modernus un mūsdienīgus apģērbus un aksesuārus, kas spētu atvieglot ikdienu, reizē kļūstot par daļu no individuālā stila. 

Projektā “Radīts kustībai” tika izstrādāti prototipi funkcionāliem modes aksesuāriem - lietusmētelim ar piedurknēm un pančo tipa, kāju slidītājam, ērti fiksējamai un praktiskai somai, uzročiem un plaukstu aizsargiem. Aksesurāri tika pielāgoti atbilstoši cilvēkiem, kas ikdienā pārvietojas ratiņkrēslos, tā atvieglojot viņu mobilitāti, kā arī palīdzot piešķirt ārējam veidolam individuālu stilu un mūsdienīgu vizuālo tēlu. Projekta pilotpētījumā tika aptaujāti cilvēki ar invaliditāti par funkcionāla apģērba un aksesuāru nepieciešamību un pieejamību, kā arī vajadzībām pēc risinājumiem nestandarta situācijās, saglabājot vēlmi izvēlēties mūsdienīgus un vizuāli pievilcīgus dizaina risinājumus šāda veida izstrādājumiem. 

Kolekciju izstrādāja tekstila māksliniece un uzņēmēja Elīna Vojevoda, kas savā radošajā komandā ir uzaicinājusi apģērbu konstruktori Sanitu Radzēviču un dizaineri Sabīni Vīksni Krivencevu. Viņas kopīgi strādā pie apģērbu funkcionālā un vizuālā veidola. Komunikāciju ar mērķa grupu palīdz īstenot Diāna Ponaskova. Kā mērķa grupas pārstāvjus ratiņkrēslos tika uzaicināta Ieva Kalniņa, Andris Lūsis un Jānis Savčuks, kuri piedalījās pielakošanā un dalījās viedokļos par prototipu funkcionalitāti un veicamajiem uzlabojumiem.

“Mode un funkcionalitāte, saliktas kopā, ļauj ieraudzīt, ka mūsdienu cilvēks, neatkarīgi no invaliditātes vai citām individuālām iezīmēm, ir spējīgs justies pilnvērtīgs, pieņemot dažādus izaicinājumus iekļauties sabiedrības dinamikā. Reizēm trūkst tikai iedrošinājums un labs piemērs”

foto_Markovskis-8278.jpg
foto_Markovskis-8218.jpg
foto_Markovskis-8186.jpg
foto_Markovskis-8336.jpg
foto_Markovskis-8485.jpg

Foto: Matīss Markovskis

Untitled_Artwork(2)_edited_edited.jpg

DIGITĀLAIS

ideju ceļvedis

Projekta ietvaros esam izveidojušu ne tikai aksesuāru prototipus, bet arī turpinam apkopot dažādus idejas ērtākai ikdienai cilvēkiem ar kustību traucējumiem

postGL2-02_edited_edited_edited.png

Projekta

dienasgrāmata

Dienasgrāmatas sadaļā vari iepazīties ar projekta attīstību un vairākiem tā posmiem

Izzinam apģērbu un aksesuāru vajadzības cilvēkiem ratiņkrēslos

Turpinot "Radīts kustībai" projektu, turpinam aptaujāt mērķgrupas pārstāvjus.

Projekts tapis pateicoties: 

pilnkrasu_rgb1.png
krasainais_logo.jpg
Kulturelpa_logo-1.jpg
bottom of page