top of page
PAR MUMS

Gaismas Laiva Biedrība dibināta 2014. gadā ar mērķi veicināt Latvijas sabiedrības ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju aktīvu līdzdalību sociālos, kultūras, vides un izglītojošos projektos, nodrošinot vidi un apstākļus šo projektu īstenošanai, īpašu uzmanību pievēršot starppaaudžu sadarbībai, radot vidi un iespēju savstarpēju zināšanu, prasmju un pieredzes apmaiņai.

 

Viens no biedrības Gaismas laiva uzdevumiem ir veicināt un atbalstīt sociālus projektus cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, īstenojot aktivitātes praktiskai palīdzībai labklājības, dzīves kvalitātes, garīgās un fiziskās veselības uzlabošanā.

Vēlies kļūt par biedru?

Esam atvērti paplašināt mūsu komandas loku un attīstīt idejas, kas iet roku rokā ar biedrības vērtībām un virzību. Ja jūti sevī vēlmi pievienoties un kopīgi strādāt pie dažādiem projektiem un pasākumiem, lūdzu veic divus soļus:
15241995_1286073514748175_2093953530169110452_n.jpg

Ilona Daukšte

Biedrības "Gaismas laiva" 

valdes locekle

VINETA DR..jpg

Vineta Drāzniece

Biedrības "Gaismas laiva" 

biedrs, psihologs, sociālais darbinieks

82978431_2570903823021066_759419401266003968_n.jpg

Diāna Ponaskova

Biedrības "Gaismas laiva" 

biedrs

Screenshot 2022-07-29 at 10.27.01.png

Alvis Daukšts

Biedrības "Gaismas laiva" 

biedrs, loģistika, iniciatīvu virzīšana

bottom of page