top of page
Anchor 1
Anchor 2
Hakatons 3.jpg

Sociālo Inovāciju Hakatons 2018

Biedrība "Gaismas laiva" prezentēja sociālo projektu “Senioru un jauniešu kopceļošana” Sociālo Inovāciju Hakatonā Daugavpilī 2018. gada oktobrī.

bottom of page