top of page
Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Talka 1.jpg

Senioru un jauniešu kopsadarbības talka

Projekta ietvaros tika organizētas vairākas talkas, kurās dalībnieki iztīrīja un iekārtoja telpas, lai organizētu dažādus starppaaudžu sadarbības pasākumus un pieredzes apmaiņu. Projektā piedalījās dalībnieki no Liepājas, Alsungas, Tukuma, Jelgavas un Rīgas.

Tika iesaistīti arī jaunieši ar īpašām vajadzībām. Projekta dalībnieki paši iekārtoja savu komunikāciju un kultūras telpu, paši gatavoja un apmainījās ar sev mīļām receptēm un organizēja kino vakarus ar filmām no katras paaudzes bērnības.

bottom of page